Polityka prywatności


A. Administrator Danych Osobowych.

 1. Administrowanie Twoimi danymi osobowymi w ramach Kangu Self Storage odbywa się na zasadzie współadministrowania, o którym mowa w art. 26 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) – dalej również jako „RODO”.
 2. Współadministratorzy wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
 3. Pełną odpowiedzialność (solidarnie) za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych ponosi spółka Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) oraz spółka-oddział (patrz punkt 5.), w której są realizowane usługi na rzecz beneficjenta danych osobowych.
 4. Możesz wykonywać prawa wynikające z przetwarzania Twoich danych osobowych wobec któregokolwiek ze współadministratorów odpowiedzialnych za wypełnianie obowiązków dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych. Wykonanie przez Ciebie prawa ma skutek dla wszystkich współadministratorów, co oznacza, że dane uprawnienie zostanie zrealizowane u każdego ze współadministratorów z osobna, jak 
i u wszystkich łącznie.
 5. Współadministratorami są spółki z grupy Kangu Self Storage, to jest:
  • Kangu Self Storage Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000589820, NIP: 7822599073, REGON: 363151456, kapitał zakładowy: 7770000,00 zł) – spółka główna oraz spółki-oddziały, czyli:
  • Euro Centrum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000022176, NIP: 7770000821, REGON: 630019807, kapitał zakładowy: 3168000,00 zł),
  • Kangu Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000597210, NIP: 7822603774, REGON: 363532431, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
  • Kangu Warszawa Mokotów Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ożarowskiej 42, 61-332 Poznań (KRS: 0000700374, NIP: 7822749466, REGON: 368574463, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
  • Kangu Wrocław Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Robotniczej 70C, 53-608 Wrocław (KRS: 0000596880, NIP: 7822603277, REGON: 363501838, kapitał zakładowy: 5000,00 zł),
  • Kangu Szczecin Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Al. Bohaterów Warszawy 13B lok. U1, 70-371 Szczecin (KRS: 0000596711, NIP: 7822603113, REGON: 363490129, kapitał zakładowy: 5000,00 zł).
 6. Niezależnie od powyższego możesz wykonywać przysługujące Tobie prawa wobec każdego ze współadministratorów.

B. Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Dążymy do zapewnienia najwyższych standardów technicznych i organizacyjnych w ochronie Twoich danych i dbamy o ich bezpieczeństwo.
 2. Dokładamy wszelkich starań by zapewnić najwyższe bezpieczeństwo i prywatność Twoich danych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
 3. Przesyłamy tylko wiadomości na których treść wyraziłeś zgodę.
 4. Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa oraz zostały zgłoszone do bazy Generalnego Inspektora ds. Ochrony Danych Osobowych.

C. Uprawnienia.

 1. Masz prawo żądać dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania i poprawiania, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do żądania w każdym czasie usunięcia lub zaprzestania przetwarzania Twoich danych osobowych.
 2. Masz prawo wniesienia sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli są one przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Kangu Self Storage lub strony trzeciej
 3. Na wpisany przez Ciebie adres email zostanie przesłana wiadomość email z potwierdzeniem.
 4. Powierzone przez Ciebie dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji w zakresie realizacji niniejszego uprawnienia dostępne jest na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

D. Automatyzacja i profilowanie.

Twoje dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania rozumianego jako forma zautomatyzowanego przetwarzania Twoich danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy Twojej sytuacji ekonomicznej lub wiarygodności.

E. Cele przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe wykorzystane będą przez Administratora Danych w celu:

 1. umożliwienia korzystania z https://kangu24.com w celu zapoznania się z profilem działalności Kangu Self Stroage, zakresem usług świadczonych przez Kangu Self Storage oraz informacjami o Kangu Self Storage (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 2. składania zapytań ofertowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
 3. wypełniania obowiązków wynikających z wykonywanej przez współadministratora działalności gospodarczej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO), a w tym w celach marketingowych i przedstawiania ofert usług świadczonych przez współadministratora danych;
 4. kierowania ewentualnych roszczeń oraz zabezpieczenia interesów prawnych i ekonomicznych Kangu Self Storage (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. e) i f) RODO).

Dane będą przetwarzane przez 6 lat od ich przekazania Współadministratorowi.
W przypadku, gdy dane są przetwarzane na podstawie zgody, cofnięcie zgody powoduje skrócenie terminu przetwarzania danych dla celu, co do którego wyrażono zgodę, określonego w zdaniu poprzednim. Wówczas Współadministrator zakończy przetwarzanie danych w tym celu w dniu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

F. Powierzenie danych osobowych.

Twoje dane osobowe mogą zostać powierzone:

 1. podmiotom uprawnionym do uzyskania tych danych w oparciu o powszechnie obowiązujące przepisy prawa (np.: Policja, Sąd, Prokuratura, Komornik Sądowy);
 2. podmiotom, którym współadministrator powierza wykonanie określonych czynności prawnych lub faktycznych związanych z dochodzeniem roszczeń lub wykonywaniem uprawnień, a w tym:
 3. adwokaci lub radcowie prawni wykonujący usługi pomocy prawnej na rzecz współadministratora,
 4. pośrednicy w obszarze płatności – dostawcy usług pieniądza elektronicznego, operatorzy systemów płatności.

G. Skontaktuj się z nami.

Punktem kontaktowym w rozumieniu art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 2016.119.1. z późn. zm.) jest:

 1. do kontaktu w formie dokumentowej lub pisemnej: Kangu Self Storage Sp. z o.o., ul. Ożarowska 42, 61-332 Poznań,
 2. do kontaktu w postaci elektronicznej: ochronadanych@kangu24.com,
 3. do kontaktu osobistego lub telefonicznego: siedziba lub telefon współadministratora wskazanego w lit. A pkt. 5.

H. Źródło wymogu podania danych i konsekwencje ich nie podania.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy, a tym samym konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności serwisu kangu24.com oraz infolinii.


Dopasuj wielkość magazynu
i oblicz cenę najmu

Małe

1m² – 3m²

Mieszkanie do 30m2

Bagaż samochodu osobowego z przyczepką

Palety z towarem: 1 – 3

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.

Średnie

4m² – 7m²

Mieszkanie do 30m2 - 50m2

Bagaż samochodu dostawczego typu VAN

Palety z towarem: 4 – 7

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.

Duże

8m² – 23m²

Mieszkanie powyżej 60m2

Bagaż samochodu dostawczego

Palety z towarem: 8 – 20

Minimalna długość najmu wynosi 14 dni.